Lập trình web PHP & MySQL với Laravel Framework

Mô tả

Khoá học Laravel Framework trang bị cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Laravel Framework, từ đó giúp học viên tự làm dự án với PHP Framework này.

Ngoài ra, học viên được rèn luyện tư duy khi làm việc với Framework từ đó có thể triển khai các dự án phức tạp, có tính logic cao.

Khoá học này không chia sẻ tất cả mọi thứ về Laravel nhưng sẽ trang bị cho học viên những kiến thức quan trọng, cần thiết khi đi làm cần sử dụng tới

Khóa học này đang hướng dẫn ở phiên bản Laravel 8.x và 9.x

Bài học

995,000đ

Giảng viên: Hoàng An Unicode

Học trên mọi thiết bị

Không giới hạn thời gian

Mua khóa học