Lập trình web PHP & MySQL với Laravel Framework

Mô tả

Khoá học Laravel Framework trang bị cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về Laravel Framework, từ đó giúp học viên tự làm dự án với PHP Framework này.

Ngoài ra, học viên được rèn luyện tư duy khi làm việc với Framework từ đó có thể triển khai các dự án phức tạp, có tính logic cao.

Khoá học này không chia sẻ tất cả mọi thứ về Laravel nhưng sẽ trang bị cho học viên những kiến thức quan trọng, cần thiết khi đi làm cần sử dụng tới

Khóa học này đang hướng dẫn ở phiên bản Laravel 8.x và 9.x

Học thử miễn phí trên Youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y3hWbcppt2nWBglaxrQm_A5sRjstdnK

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y3hWbcppt1ufYux7sFh9Gvvzm_5r2ZU

Bài học