Liên hệ ngay nhận mã giảm giá cực sốc

Lập trình PHP nâng cao - chuyên sâu để đi làm

Mô tả

Khoá học PHP nâng cao trang bị cho học viên các kiến thức nâng cao về ngôn ngữ lập trình PHP để chuẩn bị đi làm và học nâng cao lên các PHP Framework. Khóa học này rất khó vì nó liên quan nhiều đến kiến trúc, phân tích các logic nghiệp vụ, tư duy hệ thống,... Học viên cần chuẩn bị trước các kiến thức nền tảng trong khóa học PHP cơ bản.

Bạn sẽ nhận được gì tại khóa học?

  • Biểu thức chính quy (Regular Expression)
  • Lập trình hướng đối tượng
  • cURL trong PHP
  • Thao tác với File - Folder
  • Mô hình MVC - HMVC
  • Ajax
  • XML - DOM - JSON
  • API
  • Các kiến thức chuyên sâu khác

Điều kiện theo học khóa học PHP nâng cao

- Các kiến thức căn bản về cú pháp, kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ lập trình PHP, tư duy lập trình,...

- Kiến thức về Database, cấu trúc, truy vấn trong Database, các loại quan hệ

- Từng triển khai dự án bằng PHP & MySQL

Tham khảo những nội dung trong khóa học PHP cơ bản trước học khóa học này

Học thử miễn phí trên Youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y3hWbcppt1fEWJcini8o6JcEyP6jzzh

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y3hWbcppt0nl_IU1-PbRxKm69dn_Nix

Bài học

895,000đ

Giảng viên: Hoàng An Unicode

Học trên mọi thiết bị

Không giới hạn thời gian

Hỗ trợ 1-1 bởi giảng viên

Được tham gia group kín

Hỗ trợ tìm công việc phù hợp

Học thử miễn phí Mua khóa học Liên hệ tư vấn