Lập trình PHP nâng cao - chuyên sâu để đi làm

Mô tả

Khoá học PHP nâng cao trang bị cho học viên các kiến thức nâng cao về ngôn ngữ lập trình PHP để chuẩn bị đi làm và học nâng cao lên các PHP Framework

  • Biểu thức chính quy (Regular Expression)
  • Lập trình hướng đối tượng
  • cURL trong PHP
  • Thao tác với File - Folder
  • Mô hình MVC - HMVC
  • Ajax
  • XML - DOM - JSON
  • API
  • Các kiến thức chuyên sâu khác

Bài học

795,000đ

Giảng viên: Hoàng An Unicode

Học trên mọi thiết bị

Không giới hạn thời gian

Mua khóa học