Lập trình PHP & MySQL cơ bản dành cho người mới

Mô tả

Khoá học PHP & MySQL cơ bản dành cho người mới bao gồm hơn 100 video hướng dẫn học viên học lập trình PHP & MySQL từ dòng code đầu tiên cho đến khi làm được sản phẩm

Bạn sẽ nhận được gì tại khóa học?

  • Hiểu rõ bản chất cốt lõi ngôn ngữ lập trình PHP
  • Được học theo lộ trình rõ ràng, bài bản
  • Nắm vững kiến thức nền tảng của ngôn ngữ lập trình PHP, từ đó dễ dàng xử lý các bài toán phức tạp, tiếp cận các kiến thức nâng cao
  • Được rèn luyện về logic, thuật toán qua các bài tập trong khoá học
  • Nắm vững kiến thức về cơ sở dữ liệu, ngôn ngữ truy vấn SQL từ đó xây dựng ứng dụng thực tế kết hợp PHP & MySQL
  • Từng bước xây dựng website hoàn chỉnh từ đầu đến khi đẩy website lên Internet
  • Được hỗ trợ trực tiếp bởi giảng viên, qua group kín,...

Học thử miễn phí trên Youtube

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y3hWbcppt21UiT79eZNhGYHmVJVV4xx

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8y3hWbcppt1aPQL_fqhwFO1tig4XX-te

Bài học

795,000đ

Giảng viên: Hoàng An Unicode

Học trên mọi thiết bị

Không giới hạn thời gian

Hỗ trợ 1-1 bởi giảng viên

Được tham gia group kín

Hỗ trợ tìm công việc phù hợp

Mua khóa học Liên hệ tư vấn