Lập trình Front-End với ReactJS

Mô tả

Khoá học ReactJS trang bị cho học viên đầy đủ kiến thức để đi làm liên quan đến thư viện này từ cơ bản đến nâng cao

  • ReactJS cơ bản đến nâng cao
  • Redux
  • Saga

Bài học

Khoá học chưa ra mắt. Vui lòng chờ thông báo từ Unicode Academy

Miễn phí

Giảng viên: Hoàng An Unicode

Học trên mọi thiết bị

Không giới hạn thời gian

Mua khóa học