Nhập mã UNICODE15 để nhận ưu đãi 15% khi mua các khóa học

Khóa học Laravel Livewire từ cơ bản đến nâng cao

Mô tả

Laravel Livewire là một full-stack framework cho Laravel giúp việc xây dựng các giao diện động trở nên đơn giản hơn. Nó cho phép bạn tạo các ứng dụng single page (SPA) mà không cần viết bất kỳ mã JavaScript nào.

Bạn hoàn toàn có thể kết hợp Livewire trong dự án Laravel để xây dựng dự án Fullstack bao gồm cả Front-End và Back-End mà chỉ cần sử dụng HTML, CSS, PHP

Khóa học Laravel Livewire 3.x được hướng dẫn trực tiếp bởi Hoàng An Unicode giúp bạn từng bước tiếp cận với Framework này và hoàn toàn có thể tự xây dựng sản phẩm riêng với Laravel Livewire

Bài học

695,000đ

Giảng viên: Hoàng An Unicode

Học trên mọi thiết bị

Không giới hạn thời gian

Hỗ trợ 1-1 bởi giảng viên

Được tham gia group kín

Hỗ trợ tìm công việc phù hợp

Học thử miễn phí Mua khóa học Liên hệ tư vấn